تبلیغات
black&white - دوست دارم
black&white

شهر سیاه و سفید

من این شب زنده داری را دوست دارم
من این پریشانی را دوست دارم
بغض آسمان دلتنگی را دوست دارم
گذشت و دلم عاشق شد ،
بیشتر گذشت و دلم دیوانه ات شد
 من این دیوانگی را دوست دارم
چه بگویم از دلم ،
چه بگویم از این روزها ،
هر چه بگویم ،
 این تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم
بی قرارم ،
ساختم با دوری ات ،
نشستم به انتظار آمدنت ،
من این انتظارها و بی قراریها را دوست دارم
چونکه تو را دارم ،
چون به عشق تو بی قرارم،
به عشق تو اینجا مثل یک پرنده ی گرفتارم
به عشق تو نشسته ام در برابر غروب ،
 این غروب را با تمام تلخی هایش دوست دارم
من این نامهربانی هایت را دوست دارم ،
هر چه سرد باشی با دلم،
 من این سرمای وجودت را نیز دوست دارم
من این بی محبتی هایت را دوست دارم ،
 هر چه عذابم دهی ،
من آزار و اذیتهایت را دوست دارم
هر چه با دلم بازی کنی ،
 من این بازی را دوست دارم
مرا در به در کوچه پس کوچه های دلت کردی
، من این در به دری را دوست دارم
مرا نترسان از رفتنت ،
 مرا نرجان از شکستنت ،
 بهانه هم بگیری برایم ،
بهانه هایت را دوست دارم
من این اشکهایی که میریزد از چشمانم را دوست دارم ،
آن نگاه های سردت را دوست دارم
بی خیالی هایت را دوست دارم ،
اینکه نمیایی به دیدارم هم بماند،
غرورت را نیز دوست دارم....
تو یک سو باشی و تمام غمهای دنیا هم همان سو،
من تو را با تمام غمهایت دوست دارم....
هر چه بگویی دوست دارم ،
هر چه باشی دوست دارم ،
 مرا دوست نداشته باشی ،
 من دوستت دارم
من این ابر بی باران را دوست دارم ،
من این کویر خشک و بی جان را دوست دارم،
این شاخه خشکیده و بی گل را دوست دارم ،
من اینجا و آنجا همه جا را با تو دوست دارم....
من این شب زنده داری را دوست دارم
اگر با تو بودن خطا است و من گناهکار ،
من گناه کردن را با تو دوست دارم...
بی مهری هایت به حساب دلم ،
 اشکهایم را که در می آوری نیز به حساب چشمانم من این حساب اشتباه را دوست دارم....

نوشته شده در جمعه 14 تیر 1392 ساعت 05:49 ب.ظ توسط FATI KOMANDO نظرات |


كد قالب جدید قالب های پیچك